CBE програмата в Open Institute: директен път към успех в бизнеса

Способността да изпъкнеш и да се отличиш в конкурентен глобален работен пазар е изкуство, което трудно се усвоява. Заради дигитализацията и глобализацията изискванията на работодателите растат. Страхотна възможност за професионално развитие е в образователната програма Certified Business Economist: курс, който предоставя задълбочени знания и подобрява практическите умения на студентите в сферата на бизнеса. Чрез програмата студентите са насърчени да постигнат целите си и да започнат успешно професионално пътешествие.

Днес всичко в света е забързано и движещо се с висока скорост. Дигиталната революция доведе със себе си цяла нова вълна от възможности, но и бързи промени, изискващи моментална адаптация. Изискванията в индустрията растат и за да си успешен днес, е нужно да притежаваш цяло разнообразие от качества, които преди не са се изисквали от професионалистите. Висшето образование от години е на върха на академичната пирамида, но отскоро приоритетите са променени. В днешно време вече не е достатъчно да имаш бакалавърска степен в сферата на бизнеса, тъй като организациите търсят добре образовани и обучени кандидати – нещо, което университетите не могат да предоставят напълно. Въпреки че магистърската степен е добра опция, тя често е скъпа и продължителна, както и понякога също недостатъчна. Това поставя въпроса как студентите могат да придобият нужните умения и да се подготвят за стабилна кариера. Безопасен и сигурен начин, който не струва голяма сума и не изисква много време, е програмата Certified Business Economist (CBE).
 

Как да успееш в бизнеса като Certified Business Economist

Реалността на висшето образование е, че не може да предостави жизненоважната информация и умения, от които се нуждае квалифициран професионалист в сферата на бизнеса. Определен брой дисциплини се изучават в университетите, но много от тях са пренебрегнати, а не изследвани в детайли. Това означава, че за да покрият покачващите се изисквания в индустрията, студентите трябва да потърсят допълнителни опции за надграждане на знанията.

Предназначена не като отделна диплома за висше образование, а като добавка към предварителни квалификации в сферата на бизнеса, мениджмънта и икономиката, CBE програмата, в същността си, цели да скъси разстоянието между висшето образование и изискванията на индустрията. Тя е насочена към студенти, които имат диплома в сферата на бизнес, мениджмънт или иконимика, и желаят да продължават да се развиват професионално. CBE програмите надграждат предварително придобитите по време на висшето образование знания и умения, добавяйки търсени качества, които са били пропуснати. Снабдявайки студентите с допълнителна информация, която включва икономически принципи и бизнес концепции, този тип програма за сертификат поощрява разбирането на ролята на локалната, националната и глобалната икономика, както и влиянието ѝ върху бизнеса, търговията и правителството.

С помощта на разнообразие от лекции и професионални операционни, организационни и ръководителски задачи, студентите придобиват по-добро разбиране и проницателност за това как работят бизнесите в глобален мащаб. Завършването на CBE програма дава на студентите ясно предимство в изключително конкурентния работен пазар, където работодателите търсят кандидати, които изпъкват.

Докато бакалавърските и магистърските програми са традиционния начин за придобиване на квалификация и превръщане в подходящ кандидат за позиция в бизнеса или икономиката, сега много висшисти нямат нужния опит и умения. CBE програмата цели да снабди студентите с разбиране за актуални икономически проблеми, както и икономически принципи и методи. Това включва приложими умения, знания за икономическата перспектива в мащаба и организацията на бизнесите и как работи обменът на информация и капитал във вътрешния и външния пазар. Чрез програмата студентите могат да придобият допълнителни квалификации и да надградят висшето си образование, построявайки CV, което изпъква пред всички останали. CBE програмата е страхотна стъпка към професионалното развитие и успех в избраната сфера на студентите.
 

Станете сертифициран бизнес икономист (CBE) с Open Institute

Като допълнение към бакалавърските, магистърските, MBA, DBA, докторските и CAS (Certificate of Advanced Studies) програми в Open Institute, студентите също имат възможността да се запишат за CBE програма и по този начин да започнат успешна кариера в сферата. Като сертифициран бизнес икономист висшистите могат да представят умения, които ги отличават от връстниците им, като например задълбочен анализ, критично мислене, разрешаване на проблеми, планиране, иновация, проверка и приложение на проекти, както и умения за работа в екип и лидерство. Това са уменията, които отличават кандидатите и впечатляват работодатели дори и от водещи международни организации.

CBE програмата в Open Institute има много предимства, които я правят превъзходна опция за студенти, които възнамеряват да работят в индустрията. Онлайн платформата е безопасен и удобен начин за достъп до висше образование, дори и по време на глобална пандемия. По време на напълно дигиталния курс, студентите имат възможността да учат по собствено темпо и от личния си компютър, от всяка точка на света. Това дава предимство студентите в Open Institute, тъй като все повече бизнеси приемат дигиталната революция и се насочват към интернет пространството. Те също имат шанса да срещнат връстници и международни експерти в сферата от комфорта на дома си. Едно от най-големите предимства на CBE програмата е международно признатия сертификат, който студентите получават при завършване на курса. Това отваря вратата към професионален успех и им позволява ефикакасно да се позиционират на глобалния работен пазар.

Студентите записани за CBE програма в Open Institute имат възможността едновременно да учат и работят. Предлагайки голяма гъвкавост, програмата за сертификат на практика дава на студентите свободата да решат колко и кога да учат, което им позволява да управляват собственото си време.

CBE програмата в Open Institute е съставена от различни модули, които студентите трябва да изучат, за да могат успешно да завършат курса. Модулите са:

Всеки от модулите приключва с изпит, който включва казус, проект или семестриална писмена работа. Поставя се акцент върху практическата страна на обучението. Чрез казусите студентите могат да приложат теоретичните знания, които са придобили по време на видео лекциите, и да подобрят практическите си умения. Студентите са задължени да напишат теза с обем шестдесет страници след успешното приключване на всички модули. След като го направят, студентите получават международно признат сертификат, класифициран като ниво EQR6 според European Qualifications Framework, равняващ се на бакалавърска степен.
 

Изобилие от кариерни възможности за сертифицирани бизнес икономисти

С многобройни кариерни възможности, сертифицираните бизнес икономисти имат свободата да изберат кариерата, която да започнат. Професионалисти в сектора са търсени, което дава добър шанс на кандидатите да намерят правилната позиция за тях. Някои от позициите за сертифицирани бизнес икономисти включват: финансов анализатор, маркертинг специалист, политически анализатор, бизнес анализатор, инвестиционен специалист, специалист по електронна търговия, счетоводен анализатор и много други.

В глобалната икономика квалифицирани и опитни професионалисти са търсени за справяне с предизвикателства. Точно това олицетворява CBE и точно това виждат работодателите. Сертификатът служи като доказателство за професионални постижения, опит и способности. Работодателите се доверяват на завършилия CBE да приложи своите умения, методи и опит, за да взема важни решения, подобрявайки резултатите за организацията. Сертификатът е верификация, че кандидатът има уменията, знанията, етиката и отдадеността да добави стойност към работното място.

Още повече, Open Institute предоставя възможности за продължително академично и професионално развитие във формата на конференции, уъркшопи и нетуъркинг. Като допълнение към CBE програмата, студентите могат да участват в различни дейности, за да придобият дори повече информация за избраната им сфера, да обменят идеи и да се запознаят с хора със сходни виждания от целия свят. Като цяло страхотна възможност за поставяне на началото на стабилна кариера в бизнеса, CBE програмата в Open Institute, заедно с допълнителните дейности, е важна стъпка в посока към успеха.

Последни Новини

Покажи всички