Възходът на дигиталното образование: недостатъци и как Open Institute ги преодолява

Дигиталното образование вече е в пълни сили. Студенти в цял свят са обединени от общи обстоятелства, в резултат от глобалната пандемия. Докато ученето изцяло онлайн има своите предимства, то определено не беше посрещнато с радост. Преходът от физически към дигитални класни стаи не беше плавен и без притеснения. Но тъй като дигиталното обучение очевидно ще се задържи за дълго, единственият път към бъдещето е чрез адаптация и преодоляване на проблемите. Точно това възнамерява да постигне Open Institute.

Вече с години компютрите биват интегрирани в образованието. С появата на интернета, глобалната комуникация и обмяната на информацията станаха по-бързи от всякога. Така идеята за дигитално образование започна да набира инерция през годините. Обаче глобалната COVID-19 пандемия не само забърза процеса, но и направи ученето онлайн единствената опция. Повечето висши учебни заведения изглеждаха добре подготвени за онлайн лекции. Реалността обаче подсказва нещо различно. Студентите са все по-неудовлетворени от постоянните видео разговори в Zoom и ежедневно сриващия се софтуер, но междувременно възниква дори по-голям проблем: Дигиталното образование може ли да е толкова ефективно и пълноценно колкото присъственото? Дори и този въпрос да няма категоричен отговор, има няколко гледни точки и аргументи, които трябва да се разгледат. Тук се появява и Open Institute – като отговор на труден въпрос. С ясната идея да елиминира недостатъците на дигиталното образование, Open Institute дава обещанието за висококачествени, добре разработени теоретични и практически онлайн курсове. Затова тази статия ще представи стратегията на университетите за дигиталното образование, притесненията на студентите и как Open Institute планира да ги адресира и разреши. 
 

Усилията и проблемите на университетите в ерата на дигиталното образование

Университети по целия свят започнаха да интегрират онлайн курсове в програмите си още от зората на дигиталната революция. С въведението на дистанционното обучение, очаквано спадна и интересът към присъствените програми. Въпреки това, глобалната пандемия изненада висшите учебни заведения, както всички останали, давайки им малко до почти никакво време да се адаптират към новата реалност с напълно дигитални класни стаи. Това повдига въпроса колко подготвени са били наистина и какви ще са дълготрайните ефекти върху образованието.
 

Преминаване от класическата класна стая към дигиталната

Някои от университетите с най-висок ранг в цял свят предлагат онлайн програми с години. Този факт подсказва, че въпреки не всички програми да са били адаптирани към дигиталната форма на обучение, университетите определено са имали средствата да го направят. Докато някои считат онлайн обучението за по-трудно в определени аспекти като мотивация, институциите разпознават важността на това да се предлага помощ във всяка стъпка от процеса, отделяйки специално внимание на възможността на студентите да получат същото ниво на подкрепа, което биха получили и присъствено.

Превъртаме напред към глобалната пандемия, като резултат от която ситуацията бързо се промени. Вместо онлайн програмите да бъдат страхотен избор за международни студентите, хора в неравностойно положение и много други, те сега са единственият избор. Внезапната промяна към изцяло дигитална класна стая не идва без своите последствия. Сред притесненията е фактът, че преместването към онлайн обучението е станало твърде рязко, оставяйки и лекторите, и студентите с никакво време за адаптация към този нов формат. В Германия през юни 2020 над 2000 учители се изказаха против „насилствената дигитализация“ в университетите. Но разглеждайки сегашната ситуация, университетите изглеждат сякаш са се справили добре. Та, как постигнаха това?
 

Механизмите за справяне на висшите учебни заведения

От дванадесет процента през зимния семестър, броят на онлайн курсовете в университетите е скочил до зашеметяващите 91 процента през летния семестър. Тази промяна, колкото и да е неочаквана, се случи много по-безпроблемно отколкото се очакваше. Девет от десет лектори интервюирани в Германия твърдят, че преходът от присъствено към онлайн обучение е отнел най-много между две седмици до месец.

Една от основните цели на университетите по време на пандемията е да поддържат високото ниво на образование, както в присъствените лекции. За да осигурят това, много университети разработват модел на постоянна подкрепа във формата на консултации с учители и лектори. Тези лектори се назначават според съответния модул, който се изучава и напътстват студентите с помощта на своята експертиза.

Дава се и допълнителна помощ, както академично, така и административно, за да се подсигури успешното завършване на студентите. От жизнена важност е висшите учебни заведения да запазят високия си статут и академично ниво, защото иначе студентите биха страдали. Въпреки че е предизвикателство всички индивидуални академични нужди на студентите да бъдат удовлетворени, университети по целия свят се опитват да постигнат точно това през изминалата година.

Имайки това предвид, онлайн обучението е далеч от перфектно в сегашното си състояние, дори и след като вече е в действие от известно време. Какви са предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени?
 

Съвършено на теория, но на практика с недостатъци: реалността на дигиталното обучение

Въпреки че идеята за онлайн обучението може да е примамлива и концепцията да работи, това е само до определен предел. Все още има проблеми, които трябва да бъдат разрешени, за да работи всичко така както е планирано.

•    Липса на концепция за дигиталното преподаване
В Германия само половината от анкетираните лектори споделят, че техния университет има концепция за дигитално преподаване. Проблемът е, че университетите не са планирали достатъчно, което води до дезорганизация и забавя образователния процес. Един от основните недостатъци в тази ситуация е неправилното разпределение на персонала. В много висши учебни заведения няма достатъчно хора, които да отговарят за безпроблемното протичане на онлайн лекциите. Като допълнение, не всички лектори са дигитално обучени. Ако не могат да се справят с използвания софтуер, е много трудно да вършат работата си пълноценно.

•    Технически проблеми
Онлайн часовете имат голям недостатък: напълно зависят от технологията. Нужно е студентите да имат добре функциониращи компютри, бърза връзка с интернет, микрофони, камери и други. Съответно, същото важи и за лекторите. Ако например интернетът спре, часът спира.

Още повече, не всеки има достъп до дигитални устройства. В този случай, ако университетът не може да снабди студентите и лекторите с устройства, онлайн обучението е напълно невъзможно. Според проведено проучване, както лекторите, така и студентите намират софтуера за объркващ и често се затрудняват при използването му.

•    Очакванията на студентите
С развитието на пандемията и възгледите онлайн обучението да продължи, студентите започват да приемат новата реалност. Въпреки това, техните очаквания и изисквания за подобрен учебен процес нарастват. Тъй като университетите вече са имали времето да разработят онлайн обучението и да го тестват, студентите ще очакват още повече от предстоящите семестри. Това води до допълнително напрежение за висшите учебни заведения, което ако не се адресира правилно, може да доведе до спад в репутацията им, както и нарастване в броя на отказалите се.

Безспорно ситуацията е трудна. COVID-19 пандемията създаде феномен на високоскоростна дигитализация без прецедент. При обсъждането на дигиталното обучение е нужно да се вземе предвид гледната точка на главните действащи лица: студентите.
 

Защо студентите са все по-недоволни от часовете онлайн

Въпреки многобройните предимства на онлайн обучението по време на пандемията, има един основен недостатък, от който студентите страдат: това не е формата на обучение, която са избрали. Трябва да се вземе предвид, че в момента няма други безопасни варианти, но разочарованието се натрупва заради редица фактори.

•    Липса на човешки контакт
Хората са социални създания. За да се живее здравословно и пълноценно, е необходим човешки контакт. Още повече, социалната среда подтиква ученето и води до по-добри академични резултати. Да учиш сам в стаята си със само дигитални интеракции месеци наред не само прави процеса по-неприятен, но и води до депресия.

•    Без кампус
Един от основните компоненти от университетския живот е кампусът. Когато това е отнето, цялото преживяване се променя. Това особено влияе на студентите първа година, които не са имали възможността да се социализират и да опознаят останалите. Студентите сега са принудени да учат в изолация вкъщи, докато преди имаха възможността да отидат в библиотеката, да обсъдят академични теми и да работят заедно по задачите и домашните си.

•    По-малко практика
За някои програми, като например инженерство, биология, химия и други, е абсолютно задължително да се придобият практически умения, което е постижимо само присъствено. Това обикновено се случва в малки групи в лаборатории, но заради пандемията, има голяма несигурност, която афектира практическите уроци. Понеже много места са затворени за неопределен период от време, студентите нямат представа кога и как ще придобият нужния им практически опит.

•    Международен обмен
Обменните програми като Еразъм са станали неразделна част от университетските години. Международното пътуване е ограничено заради глобалната пандемия, което прави участието в такива програми много трудно до невъзможно. Естествено, този факт разочарова студентите.

•    Недостатъчни интеракции
Голям проблем, споменат от студентите, е липсата на интерактивен материал, подготвен от лекторите. Докато в присъствените часове студентите могат да се включат в разговора и веднага да зададат въпрос, онлайн това става по-бавно и трудно. Още повече, много лектори се затрудняват в подготвянето на интерактивни презентации и уроци, които отговарят на желанията на студентите. Професорите обикновено използват програми за презентации и записки, за да предадат информацията. Съответно, голяма част от отговорността е поета от тях – студентите изискват повече внимание към детайлите и повече интерактивност.

•    Да се чувстваш измамен
Както вече беше споменато, мнозинството от студентите не се е записало за напълно дигитална форма на обучение. Това води до недоволство и чувството на измама. Силно важащо в страните, където таксите за обучение са високи, като Великобритания или САЩ, много студентите се оплакват, че плащат за нищо. Според множество проучвания по цял свят, по-голямата част от студентите са съгласни, че обучението във физическите класни стаи е по-добро от това онлайн. При това, студентите също се оплакват, че онлайн обучението влияе отрицателно на физическото и психическото им здраве, заради прекомерното време пред екраните, водещо до нарушен сън и повишен стрес. Студентите също считат, че онлайн оценяването причинява повече неспокойство от това на живо.

Като цяло, проблемите свързани с дигиталното обучение са многобройни. Онлайн обучението е в действие дълго време, но COVID-19 пандемията го направи актуално. Фактът е, че година по-късно, университетите и студентите все още се приспособяват към тази форма на обучение. Предвид сегашните обстоятелства, студентите считат онлайн обучението като добра алтернатива. Глобалната пандемия доведе до усвояването на онлайн обучението в голям мащаб по цял свят за първи път в историята. Въпреки всичко, налице са определени недостатъци, които могат да бъдат елиминирани с помощта на правилната онлайн платформа. Жизненоважно е да се използват уникални и внимателно разработени образователни, комуникационни и изследователски методи. Това прави Open Institute идеалната дигитална дестинация за студенти по цял свят.
 

Open Institute като вероятното решение на основни проблеми в дигиталното образование

Open Institute е нова образователна платформа, специално разработена за студентите. Нейната цел е да задоволи техните нужди, които са пренебрегнати в традиционния смисъл на онлайн обучението. Предлагайки богат избор от различни услуги, Open Institute e технически напреднала версия на образователна институция. С поглед в бъдещето, Open Institute възнамерява да слее присъственото и дигиталното образование, осигурявайки коучинг, конференции, уъркшопи, изследователска дейност и нетуъркинг, допълващи академичния профил, допринасяйки не само към приложимия подход, но и към социални интеракции между студентите.
 

Защо Open Institute работи по-добре

Въпреки че вече висшите учебни заведения да поднасят учебния материал чрез презентации и конферентни разговори е норма, Open Institute не се задоволява с минимума. 

Първо, Open Institute предлага академични програми на дигитална основа в колаборация с международни университети. Това означава, че елитът на висшето образование е синтезиран в една платформа, така че е лесно да се навигира и да се намери, всичко, което се търси. Има курсове в няколко отдела: Бизнес, Мениджмънт и Право; Медицина, Здраве и Социални Науки; Хуманитарни Науки; Инженерство и Информационни Технологии; Медии, Комуникация и Култура. Това означава, че курсове от водещи международни университети са налични с един клик на мишката. В Open Institute всички нива на висшето образование са достижими. Може да се следва бакалавърска и магистърска степен, MBA, DBA и PhD, както и да се получат международно-признати сертификати в различни сфери.

Още повече, курсовете са технически устойчиви и безпроблемни в сравнение с тези, с които студентите са свикнали. Едно от основните оплаквания на студентите по цял свят е липсата на интерактивност и социализация в онлайн лекциите. Точно затова Open Institute адресира този проблем, превръщайки лекциите в кооперативен процес между студентите и лекторите. Отличителни за платформата са:

•    Дигитални лекции
•    Дигитални семинари
•    Дигитални тренинги
•    Дигитални конференции и уъркшопи
 

Съвременни обучителни програми за лектори

Едно от големите оплаквания, свързани с онлайн обучението, е начинът, по който лекторите представят материала. Често е наричан „твърде скучен“ и „досаден“, но за лекторите също е трудно да се адаптират към дигиталната среда без никакъв предишен опит. Затова Open Institute развива програма за лектори. В нея, те могат да научат как да се приспособят към дигиталния свят и да повлияят положително на студентите чрез презентации. Понеже начинът, по който информацията се обработва на живо и дигитално, е различен, преподавателите имат важната задача да променят методите си спрямо средата. Чрез Open Institute те могат да научат как да ангажират своите студенти и да запазят вниманието им, така че да са доволни от онлайн обучението. Този подход има потенциала да подобри дигиталното образование като цяло и да създаде приятно преживяване както за студентите, така и за лекторите.
 

Качествено и количествено разширяване на цифровото оборудване

Софтуерът, който предоставя средата за дигиталната клас стая, е точно толкова важен, колкото дигиталните устройства, които се използват по време на обучението. Ако софтуерът е бавен и ненадежден, това нарушава учебния процес. Точно затова Open Institute се фокусира върху добре работещ и надежден софтуер, който просто позволява учебния процес да протече без възмущения, вместо да е поредното препятствие. Като един от най-важните компоненти в онлайн обучението, се очаква от софтуера, чрез който се провеждат часове, уъркшопи, конференции и дискусии, да е плавен и безпроблемен, а Open Institute гарантира за това.
 

Социална среда онлайн

Още един голям проблем за студентите по време на глобалната пандемия е намалената възможност да социализират. Университетите не могат да предоставят така нужния социален аспект – на кампуса студентите имат опцията да общуват свободно, да учат в библиотеката, да правят събирания и брейнсторминг, да обменят идеи и да си помагат взаимно с домашните. Онлайн имат само себе си и един екран. Open Institute счита това за значителна пречка, водеща до по-ниски академични резултати и влошено психично здраве. Затова приоритизира социалния аспект. Чрез иновативен подход, Open Institute има концепция, която включва:

•    Отворени виртуални обменни стаи
•    Стаи за събрания
•    Дигитални срещи
•    Интердисциплинарни лаборатории и още

Основната цел е да се пресъздаде „нормалното“ преживяване в университет за студентите, на които им липсва социалната страна. По този начин не само образователният процес ще се улесни, но и ще се доближи до кампусния живот максимално в дигитално среда.
 

Дигиталното научно изследване никога не е било по-лесно

Сред учените докторантите страдат много от рестрикциите, наложени заради COVID-19. Спънките, причинени от пандемията, водят до вълна от притеснени учени, които се тревожат за приключването и качеството на работата си. Докторантите са едновременно учени и студенти. Понеже университетите са затворени за неопределен период от време, много неяснота остава. Затова Open Institute предлага решение.

•    Дигитални конференции и уъркшопи
За учените и студентите е важно да участват в конференции и уъркшопи, за да придобият нови знания и подсилят уменията си. Участието в конференция е страхотен шанс за докторанти да се запознаят с по-напреднали учени, както и с установили се професионалисти и учени. Слушането на разговори и презентации може да породи нови начини на разсъждаване относно специфична тема или дори да даде нови идеи. На някои конференции и уъркшопи учените имат възможността да представят собствения си труд и да получат първи мнения, които могат да се окажат жизненоважни за академичния им успех. Още повече, те също са перфектното място за нетуъркинг и запознаване с хора с еднакви възгледи. Заради пандемията, такива събития в момента са на пауза. За да адресира проблема, Open Institute вече е една стъпка напред. Там се провеждат дигитални конференции и уъркшопи, където участниците могат да взаимодействат помежду си. На безпогрешно работещата дигитална платформа нито един студент няма да пропусне възможността да посети такова събитие.

•    Дигитално публикуване
Публикацията на дисертацията е една от най-важните стъпки за един докторант. От изключително значение е докторантите да публикуват труда си чрез уважавани издатели. Open Institute дава на учените възможността да публикуват своята работа. На платформата всяка една научна публикация е презентирана и може да се придобие от всяка точка на света чрез книжарницата.

•    Дигитални рецензии
Рецензиите са важни за всички учени. Те се използват като проверка на качеството на научните статии, монографии и други висококачествени научни дейности и проекти. Рецензиите насърчават авторите да отговарят на приетите високи стандарти в съответната дисциплина и едновременно контролират разпространението на изследователските открития, за да се предотвратят необосновани искове, неприемливи интерпретации или лични възгледи, публикувани без експертно мнение. Поне двама експерти в една и съща академична сфера критични разглеждат съответните рецензии като част от процеса. Те предоставят обратна връзка към автора на рецензирания труд, заедно с препоръки за промени по текста преди публикуването му. Комисията по рецензии в Open Institute се състои от опитни учени, които работят заедно с авторите, за да достигнат високия стандарт на научно изследване. 
 

Запишете се в Open Institute за стабилна предпоставка към успех в нарастващо дигитален свят

Въпреки че не е тайна, че дигиталното образование има своите недостатъци, фактът е, че то ще остане. Това е едно логично последствие от години дигитална революция. Глобалната пандемия наистина ескалира процеса и форсира прехода от присъствено към дигитално обучение, правейки онлайн лекции, конференции и научно изследване новата норма. Приспособяването към онлайн моделът на обучение може да е предизвикателство първоначално, но след периода на адаптация, следват многобройни ползи. Едно от основните предимства е гъвкавостта – възможно е да се учи и работи по едно и също време, или дори да се направи почивка. Още един плюс е нетуъркингът. Онлайн е възможно да се комуникира с хора от целия свят без изобщо да се пътува. Все повече бизнеси търсят служители, които са иноватори, а иновацията често идва от външния свят. Излагането на нови идеи от професионалисти в чужди държави може да запали креативността на всеки, а тя е ценна за всеки бизнес.
 

Защо да уча в Open Institute?

В Open Institute може да се придобие международно признат сертификат, който ще постави основите на академичния и професионалния успех. Учейки от вкъщи, имаш възможността да се възползваш от знанията на опитни лектори, които ще пресъздадат най-реалистичното и ценно университетско преживяване.

Още повече, тази онлайн образователна платформа има отличителен личен подход, приспособен към нуждите на всеки студент. Квалифицираните лектори имат за цел да не оставят нито един въпрос без отговор и всеки студент с нови знания от онлайн лекциите.

Диплома, придобита онлайн, също показва голямо количество мотивация и организация, тъй като студентите напълно разполагат със своето време. Онлайн дипломата също се равнява на добри технически умения, които са плюс за всеки кандидат за работа.

Като цяло, дигиталното образование е турбулентно. Целият процес все още се усъвършенства, но подобренията вече са налице. Open Institute ясно дефинира своята роля като иновативна и напредничава образователна платформа, която е разработена според интересите на студентите. В период на глобална несигурност, едно е несъмнено: няма да сбъркате, ако доверите образованието си на Open Institute. 

Ключови думи : дигитално обучение, онлайн лекции, COVID-19, пандемия, студенти

Последни Новини

Покажи всички