Медицина, здравеопазване и социални науки


Обучението в сферата на здравето и медицината е чудесен избор за бъдещи студенти, които желаят да изследват научните и социални аспекти на здравето и здравеопазването, както и да изследват всички съвременни проблеми, свързани с тях. Тъй като и двете области са от съществено значение за съвременното общество, бъдещите студенти трябва да са наясно, че придобиването на степен по медицина или здравеопазване може да бъде дълъг и взискателен процес, който изисква дисциплина и ангажираност. В Open Institute ще намерите подходящите методи за обучение в сферата на здравето и медицината, които ще ви позволят да придобиете по-задълбочено разбиране за човешкото здраве, като същевременно развиете набор от умения, необходими при справянето с различни предизвикателства, които биха могли да възникнат в по-нататъшната практика, предотвратяването на болести, насърчаването на по-здравословен начин на живот у хората, и подобряване на здравните услуги за общественото здравеопазване. Някои от специалностите, включени в департамента за здравни и медицински науки, са Медицинска сестра, Фармация, Стоматология, Обществено здраве, Здравна информатика, Епидемиология и други.

Социалните науки обхващат изключително голямо разнообразие от теми, които са фокусирани върху различни аспекти от живота на човек и имат за цел да изследват и обяснят човешкото поведение. По-конкретно, този тип науки се занимават с хората и взаимоотношенията помежду им,както и тяхното поведение, развитие и съжителство. Социалните науки са подходящи за всеки, който иска да получи по-задълбочено разбиране и познания за сегашните и предишни общества както и да изследва техния морален прогрес. Някои от основните дисциплини, които социалните науки обхващат, са Антропология, Археология, Икономика, География, История, Право, Лингвистика и др.