Медии, комуникации и култура


Програмата медии и комуникации включва голямо разнообразие от предмети от различни дисциплини и сфери. Специализирани в събирането, анализирането, интерпретирането и поднасянето на информация, медии и комуникации са програми насочени към студенти, интересуващи се от разпространяването на информация, докладване на новини, разказване на истории или анализиране на медийната култура. Програмите в сферата предоставят на студентите междуличностни умения, умения за разрешаване на проблеми, както и устни и писмени комуникационни умения, които са от жизнена важност за кариера в медиите. Завършилите тези програми имат многобройни възможности за развитие в сферата на маркетинга, телевизионните емисии, фотографията, журналистиката и други. Като една от най-подходящите области за онлайн обучение, медии и комуникации са в постоянно развитие и растеж съвместно с дигиталните технологии.

Културата и културните науки се фокусират върху ролята на социалните институции във формирането на обществото в целия свят. Културата е интердисциплинарна сфера, която зависи от интересите на студентите, включвайки предмети като дискурс, теория на идентичността, етика, политика, история на социалните движения и други. Като комбинация от антропология, икономика, история, литература, медийна теория, политология, социология и психология, културата е научна сфера, която предоставя на студентите широк обхват от умения и знания, които да приложат в разнообразие от професии. От преподаване и консултиране до реклама и връзки с обществеността – дипломата в тази област е ключ към много индустрии.