Инженерство и ИТ


Разчитайки на математиката и науката, за да разреши сложни проблеми, инженерството включва дизайнът и построяването на света около нас – от машини и структури до пътища, превозни средства и сгради. На практика използвано във всичко, което виждаме, инженерството се базира на научни принципи, за да адаптира нови открития и технологии към ежедневието. Като академична сфера инженерството се разделя на различни дисциплини: химично инженерство, гражданско инженерство, електроинженерство и машинно инженерство, които сами по себе си включват редица други инженерни под-дисциплини и предмети. Безспорно важна сфера на работа, инженерството е дейността по дизайн, изчисление, развитие, тест, поправка, инсталация, проверка и поддръжка на голямо разнообразие от продукти и системи. В Open Institute ще се учите от експерти в тяхната среда, получавайки както задълбочени знания, така и приложими умения от теоретични онлайн часове и практически задачи.

Като научна дисциплина, информационните технологии се фокусират върху изучаването, дизайна, разработването, прилагането, поддръжката и мениджмънта на компютърни информационни системи – от софтуер и апликации до хардуер. Информационните технологии постоянно се развиват и еволюират, но без съмнение са неразделна част от днешното общество. Компютрите се използват в почти всички сфери на работа, както и в личния живот. Има многобройни често търсени от работодатели професии, в които можете да се отличите с диплома за информационни технологии. Независимо дали ще изберете програмиране, анализиране, администрация на данни, уеб разработване или управление на сигурността, ще намерите правилната програма в Open Institute.