MBA in Mobile & Digital Marketing

Вие сте маркетинг мениджър, който търси развитие? Ето как: Магистър по бизнес администрация в Open Institute. Най-добрият онлайн курс за дигитален и мобилен маркетинг.

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Ориентираната към практиката магистърска програма по бизнес администрация в областта на мобилния и дигиталния маркетинг на Open Institute има за цел да предостави на студентите знания и умения за успешно прилагане на съвременни маркетингови инструменти и стратегии. Възползвайте се от знанията и опита на висококвалифицирани преподаватели, които с удоволствие ще ви предадат своите знания. Магистърската програма по бизнес администрация учи студентите как най-добре да използват мобилната стратегия, за да привлекат по-голяма аудитория с добри показатели и да направят уебсайтовете си адаптивни. Участниците се научават как да планират, организират, анализират, оптимизират, комуникират и създават реклами и интересно уеб съдържание за насочване към определена аудитория, за да минимизират разходите и да увеличат успеха на онлайн рекламата. Предвид голямото търсене на специалисти по цифров маркетинг, завършилите магистърската програма по бизнес администрация в областта на мобилния и цифровия маркетинг ще имат изключителни възможности за заемане на висши ръководни позиции.