MBA in HR Management

Искате ли да станете онлайн експерт по човешки ресурси? Завършете магистърска програма в Open Institute. Преминете на следващото ниво в кариерата си в управлението на човешките ресурси.

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Магистърската програма по бизнес администрация в областта на управлението на човешките ресурси на Open Institute има за цел да предостави задълбочени знания и умения в тази област. Принципите на човешките ресурси, развитието на хората, човешките ресурси и технологиите, личностното развитие, човешките ресурси и бизнесът са само някои от темите, с които студентите се запознават. Преподавателите притежават знания и опит на високо ниво, които с готовност споделят, и са винаги на разположение да помогнат на студентите. Участниците в тази магистърска програма развиват силни способности в областта на планирането, социалните умения, организацията, комуникацията, търсенето и набирането на персонал, управлението, решаването на проблеми и работата в екип. Завършилите магистърска програма по бизнес администрация в областта на управлението на човешките ресурси имат широки и отлични възможности за кариера, тъй като има голямо търсене на висококвалифицирани мениджъри на човешки ресурси.