MBA in Health Care Management

Оформете бъдещето си с магистърската програма по бизнес администрация в областта на управлението на здравеопазването! Получете първокласно образование за успешна и пълноценна кариера.

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Магистърската степен по бизнес администрация в областта на управлението на здравеопазването в Open Institute има за цел да предостави на участниците разширени познания за това как да укрепят и управляват ефективно системата на здравеопазването в здравен център. Ще се възползвате от висококвалифицирани и опитни преподаватели, както и от учебна програма, която предоставя на студентите специализирани знания. Студентите по управлението на здравните грижи развиват силни управленски, бизнес, лидерски, социални, комуникационни, организационни умения и умения за решаване на проблеми, както и солидни бизнес и административни познания. Завършилите магистърска програма "Бизнес администрация в управлението на здравните грижи" получават международно призната диплома в областта на общественото здраве и се превръщат във високопрофесионални мениджъри, способни да вземат ефективни, отговорни и устойчиви управленски решения в здравните центрове.