MBA in Cyber Security

Искате да надхитрите хакерите? Завършете магистърска програма по бизнес администрация в областта на киберсигурността - 100% онлайн и задочно. Станете търсен експерт по киберсигурност!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Магистърската програма по бизнес администрация в областта на киберсигурността на Open Institute има за цел да предостави на студентите фундаментални знания и умения за анализиране на данни и предприемане на мерки за предотвратяване на заплахи за компанията от хакери. Студентите от магистърската програма ще получат знания от висококвалифицирани преподаватели, както и разбиране за управлението на устойчивостта, организационните мерки за сигурност, техническата защита на информацията и киберрисковете. Те развиват умения за анализиране, организиране, управление, решаване на проблеми и лидерство. Завършилите магистърска програма по бизнес администрация в областта на киберсигурността имат отлични възможности за кариера, като много от тях дори стават ръководители на компании.