CAS in Digital Product Management

Топ обучение за успешни продуктови мениджъри. Онлайн курс по управление на цифрови продукти. 100% дигитално обучение. Започнете сега, за да станете активна част от дигиталната трансформация!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Сертификатът за обучение за напреднали (CAS) по управление на дигитални продукти в Open Institute има за цел да повиши знанията и уменията ви за управление на продукти на дигитално ниво. По време на обучението по управление на продукти ще придобиете разширени знания и умения чрез онлайн лекции от висококвалифицирани и опитни експерти в областта на цифровия бизнес. Ще можете да се възползвате и от интерактивни семинари и проекти, които ще ви помогнат да подобрите уменията си за стратегическо мислене, планиране, наблюдение, определяне на приоритети, икономика, лидерство, комуникация, разработване, проектиране и усъвършенстване на продукти. Като участник в почасовата програма за управление на продукти ще придобиете точна представа за това как стратегически да разработвате нови цифрови продукти, за да ги предлагате успешно на пазара.