CAS in Digital Content Marketing

Започнете кариерата си в сферата на маркетинга! С този онлайн курс по дигитален маркетинг на Open Institute. Експерт по маркетинг и управление на съдържанието за 6 месеца. Започнете сега!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Онлайн сертификационният курс по дигитален маркетинг Certificate of Advanced Studies in Digital Content Marketing на Open Institute има за цел да предостави на участниците разширени познания в областта на дигиталния маркетинг, по-специално маркетинг на съдържанието, управление на съдържанието и създаване на съдържание. Курсистите ще се възползват от знанията на квалифицирани и опитни експерти по маркетинг на съдържанието, които с удоволствие ще споделят своя опит с тях. По време на онлайн курса по дигитален маркетинг участниците усвояват различни техники и стратегии на дигиталния маркетинг, маркетинга на съдържанието и управлението на съдържанието за създаване на най-доброто съдържание за всяка бъдеща задача, която трябва да изпълнят. В края на онлайн курса те ще имат задълбочени познания за връзката между дигиталния маркетинг, маркетинга на съдържанието и управлението на съдържанието и ще могат да ги овладеят безупречно. Завършилите получават международно признат сертификат и могат да заемат висши ръководни длъжности в областта на маркетинга на съдържанието и управлението на съдържанието.