CAS in Cyber Security Management

Подобрете уменията си за управление на риска! Станете експерт по киберсигурността. Топ онлайн курс на Open Institute. За добър старт в кариерата ви като мениджър на риска. Започнете сега!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Ориентираната към практиката програма за продължаващо обучение Certificate of Advanced Studies (CAS) по управление на киберсигурността в Open Institute е предназначена да обучи участниците да станат експерти в управлението и защитата на фирмени данни, които са уязвими на хакерски атаки. Преподавателите дават на курсистите съвременни знания и умения, които ще им позволят лесно да предотвратяват заплахи за киберсигурността като саботаж, кражба, измама и промишлен шпионаж. Студентите по киберсигурност получават задълбочени теоретични и практически познания, както и разнообразни инструменти в областта на управлението на риска, технологиите за информационна сигурност и оценката. Те се научават как да управляват сложни системи за сигурност и да разработват силни стратегии за информационна сигурност, за да предвиждат и предотвратяват потенциални хакерски атаки. След като завършите онлайн обучението по киберсигурност, ще бъдете оптимално подготвени за бъдещи задачи в областта на управлението на риска за киберсигурността.