Master of Science in Digitalization (M.Sc.)

Управлявайте дигитализацията и цифровата трансформация! Придобийте всички умения, необходими за успешна кариера в дигиталния сектор. Надградете се сега!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Магистърската програма по дигитализация на Open Institute има за цел да предостави интердисциплинарна, авангардна и световна диплома, фокусирана върху информационните технологии, дигитализацията и устойчивото развитие като основни области. Учебният план подготвя студентите за професионалните нужди на дигитализираната работна среда, насочена към устойчивост, като се концентрира върху различни релевантни и абсолютно необходими умения и надгражда придобитите преди това знания. Студентите от магистърската програма по дигитализация придобиват интердисциплинарен набор от умения, за да разгърнат творческия си потенциал в пресечната точка на дигитализацията и управлението, както и ноу-хау за стартиране на практически иновации в рамките на компания или собствен стартъп. Те се радват на отлични възможности за кариера в търсени области, като например в областта на управлението на иновациите, стратегическия мениджмънт, цифровото консултиране или като основател, наред с други неща.