Master of Public Health (MPH)

Едногодишна магистратура по обществено здраве в Open Institute. Почасово и изцяло дигитално. Вашият билет за най-добрите работни места в сферата на общественото здраве. Започнете сега!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Магистърската програма по обществено здраве на Open Institute подготвя студентите да опазват и насърчават здравето на цели общности. Студентите се научават как да решават трудни проблеми, които засягат общностите, да си сътрудничат с хора от много сектори и да образоват обществеността за оптимални практики в областта на здравеопазването. По време на магистърската програма "Обществено здраве" ще придобият знания по ключови теми на общественото здраве, като същевременно ще персонализират обучението си чрез развиване на умения в области като прецизно хранене, здравна комуникация, анализ на данни, епидемиология на околната среда и др. Магистърската програма по обществено здраве предоставя релевантен за индустрията набор от умения, основни експертни познания и така необходимото съчувствие, за да окаже положително и дългосрочно влияние върху здравната индустрия и нейните заинтересовани страни. Като завършили онлайн магистърска програма по обществено здраве, очакванията за работни места и заплати в областта на общественото здраве са високи - ще имате достъп до позиции в управлението и ръководенето на превантивни здравни услуги в областта на заразните и незаразните болести.