Master of Laws (LL.M.)

Искате да завършите право онлайн? Завършете магистратура по право успоредно с работата си. Повишете квалификацията си. Започнете сега и контролирайте собственото си време!

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
2 Семестъра
Форма
Online

Магистърската програма по право Master of Laws на Open Institute е разработена с оглед на гъвкавостта и удобството на студентите. Нашият онлайн курс за придобиване на магистърска степен се води от опитни експерти по право, които внасят своите умения и опит в класната стая, за да ви предоставят реални познания, които ви подготвят за практическото прилагане на правото в търсените професии за придобиване на магистър. Дипломата по право има за цел да допълни академичните ви правни познания, като ви позволи да се съсредоточите върху конкретни области на интерес. Учебният план на магистърската програма по право е насочен към студенти и практикуващи юристи от цял свят, предоставя се онлайн и е напълно съвместим с вашата кариера; той е насочен към вашите уникални професионални интереси, които са пряко свързани с ежедневните ви задължения и теми. Завършилите магистърска програма по право притежават богата професионална експертиза и могат да работят като бизнес юристи в областта на международния бизнес.