Магистър


Магистърската степен се дава на студент, който е достигнал второто образователно ниво според Болонския процес. Обикновено за магистърска степен се изисква предишен академичен опит във формата на бакалавърска степен, или като отделна диплома, или като част от интегрирана програма. Функцията на магистърската степен е да задълбочи знанията на студентите, придобити по време на бакалавъра чрез надграждане. Магистърът комбинира теоретични и практически аспекти, за да могат студентите да придобият високо ниво на умения като аналитично и критично мислене, вземане на решения и разрешаването на сложни проблеми, както и професионалната им апликация. В Open Institute магистърските програми са специално разработени, за да посрещнат нуждите на професионалните сфери, в които студентите искат да се развият.


Открийте нашите интересни програми