Докторантура


Следдипломните професионални докторантури се фокусират върху прилагането на теоретични знания в реални работни ситуации. Те са предназначени за опитни професионалисти и ръководители, които желаят да използват знанията си за индустрията, за да постигнат по-високо ниво на доверие, лидерство и влияние в своята област. Участниците продължават да провеждат научни изследвания, но степента е много по-ориентирана към практиката в сравнение с чисто академичните докторантури. Професионални докторантури се предлагат в различни области, включително здравни науки, медицина, бизнес и икономика и право. Целта при професионалната докторантура е да се генерират ефективни решения на актуални проблеми на работното място и да се участва в активни научни изследвания по теми, тясно свързани с настоящата заетост. Участниците правят уникален принос към професионално значима тема, като разработват практическо решение на актуален проблем в света на труда в дисертация или изследване на случай. Онлайн формата на програмата я прави изключително подходяща за участие на работещи професионалисти - тя дава възможност за симбиоза между работа и изследвания, която в крайна сметка повишава експертните познания в избраната област. Завършването на професионална докторантура дава възможност за заемане на висши ръководни длъжности и служи за оптимално развитие на кариерата.


Открийте нашите интересни програми