Bachelor of Business Administration (BBA)

Получете основните инструменти, за да станете топ мениджър с Open Institute! Бакалавърът по бизнес администрация е модерна програма, която предоставя широки познания от експерти в бранша.

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
6 Семестъра
Форма
Online

Обучението в бакалавърската специалност "Бизнес администрация" в Open Institute ви дава уникалната възможност да се съсредоточите върху индивидуалните си професионални проекти, като същевременно сте напълно потопени в модерна бакалавърска програма. Учебната програма е внимателно разработена, за да отговори на постоянно променящите се изисквания в областта на бизнес администрацията, като същевременно отчита новите цифрови тенденции и иновации. Съответно преподаването се осъществява изключително чрез видеоконферентна връзка, онлайн лекции и онлайн обучения, провеждани от водещи професионалисти с дългогодишен опит в областта на бизнес администрацията. Цифровата ориентация гарантира силно индивидуализирана лична подкрепа и модерно преподаване и учене. Съдържанието на курсовете варира от принципите на мениджмънта до управлението на човешките ресурси, от бизнес правото и маркетинговия мениджмънт до основите на психологията. С дипломата за бакалавър по бизнес администрация ще имате увереността да се справите с всички професионални предизвикателства и да се превърнете във вдъхновяващ предприемач и лидер на международната сцена.