Bachelor of Arts in Digital Business (B.A.)

Започнете звездна кариера в областта на дигиталния бизнес! Завършването на бакалавърска степен при нас е мисия със сигурен успех с професионалната помощ на нашите опитни преподаватели.

Език на преподаване
Английски, немски, полски, руски or български
Продължителност
6 Семестъра
Форма
Online

Интегрирането на дигитална стратегия се е превърнало в основа за успеха на почти всеки бизнес. Бакалавърската програма по дигитален бизнес е специално разработена, за да формира киберекспертите на бъдещето. Ориентираната към практиката учебна програма помага на студентите да разберат и да подпомогнат оформянето на дигиталната бизнес трансформация и оптимизацията на модела на електронното управление. Тя обхваща изключително актуални области и специализации като онлайн маркетинг, управление на големи обеми от данни, индустрия 4.0, управление на електронната търговия, управление на иновациите или продуктов мениджмънт. От комфорта на дивана си имате бърз достъп до широк набор от иновативни учебни инструменти и материали и участвате в онлайн лекции и семинари чрез видеоконферентна връзка. Благодарение на иновативната концепция за преподаване и динамичните преподаватели, с бакалавърската степен по дигитален бизнес ще придобиете ценно ноу-хау, което ще ви помогне да оформите утрешната индустрия. След успешното завършване на бакалавърската степен по изкуства в областта на дигиталния бизнес в Open Institute ще отговаряте на основните изисквания, за да поемете значими роли като мениджъри в дигиталния бизнес, независимо дали като онлайн маркетинг мениджър, продуктов мениджър или бизнес разработчик.