Бакалавър


Като начало на академичното пътешествие, бакалавърската степен е първата диплома, която студент получава след завършването на курс от обучение с продължение между три и седем години, в зависимост от академичната дисциплина или висшето учебно заведение. Бакалавърската степен служи, за да снабди студентите с жизненоважни умения и знания, които са нужни за разнообразни кариерни сфери или по-нататъшно образование. Има различни видове бакалавърска степен, в зависимост от сферата на обучение – изкуство, наука, бизнес администрация и други. Бакалавърската степен се счита за базовото ниво на академичната кариера. Тя поставя основите за бъдещото професионално развитие. Изборът да се придобие бакалавърска степен в Open Institute е първата стъпка към постигането на целите!


Открийте нашите интересни програми