Публикуване


Една важна стъпка, която обединява всички учени, е публикацията на резултатите от научното им изследване. Често описвана като най-трудната част от процеса, публикацията трябва да е внимателно планирана и добре изпълнена стратегия. Съществуват многобройни начини за публикуване на резултати от научно изследване. Жизненоважно е публикацията да е в научен журнал с процес на рецензиране. Чрез този процес дисертацията е подложена на процедура по проверка на качеството, проведена от независими учени в същата сфера. Процесът е важен за днешните учени, защото проверява годността на даден научен труд и подсигурява качеството на публикациите. В Open Institute учените имат възможността да публикуват научния си труд във вътрешния журнал CHANCE. Има отделен журнал за всеки от петте отдела:

  • Бизнес, мениджмънт и право

  • Медицина, здраве и социални науки

  • Хуманитарни науки

  • Инженерство и информационни технологии

  • Медии, комуникации и култура

Като допълнение, учените могат да публикуват най-новите си открития, които презентират на научни събития, провеждащи се като конференции в Open Institute.

Още повече, Open Institute също предоставя възможността да се публикуват по-обемен научен труд, като например докторски тези, хабилитационни трактати или монографии като индивидуални публикации. Отлични бакалавърски или магистърски тези също могат да бъдат публикувани, ако съдържат емпиричен дизайн и нови научни открития.

Open Institute предлага първокласни услуги за всички публикации, включващи не само издаването на принтирани книги и електронни книги, но и регистрацията на книги с използването на ISBN номер и регистрацията на книги в немския каталог (Verzeichnis Lieferbarer Bücher, VLB), както и физическата им интеграция в националната библиотека. Още повече, предлага се и разширен маркетинг, като например презентацията на книгата в уебсайта и социалните профили на Open Institute, както и включването на до десет копия в университетски библиотеки. Това подсигурява изплащането на еднократна сума за вторични права на експлоатация на академични текстове. Също се включва и мениджмънт на инвентара на публикацията за период от две години, а в случай на силно търсене, дори и за по-дълъг период. Всеки автор ще получи и желания брой принтирани авторски копия, в съответствие с предварителните споразумения.

Възможностите и услугите за публикуване в Open Institute говорят сами по себе си: те представят страхотен шанс за авторите на академични текстове да се позиционират в професионалната и научна сфера, междувременно печелейки кореспондираща репутация и поставяйки основите на стабилна кариера.