Нетуъркинг


Нетуъркинга е осносвно комуникативно умение, което мнозина смятат за  ключов фактор за успешното напредване на всеки човек в кариерен аспект. Създаването на нови приятели и познанства, откриването на нови възможности, обмяната на идеи или дори получаването на съвет от друго професионално лице винаги би било чудесна възможност за човек да позиционира себе си в дадено общество. Open Institute осъзнава колко важно умение е нетуъркингът сам по себе си, което е и причината за присъствието на толкова различни по вид събития в каленадара на института, тъй като всички те са предпоставка за изграждането на отлични комуникативни умения. Поставянето на основите на всяка бъдеща професионална кариера трябва да започне на възможно най-ранен етап. Това е още една причина,която подчертава значимостта на нетуъркинга и неговата употреба при запознанството с нови хора и изграждането на мрежа от професионални контакти, които биха изиграли ключова роля за бъдещия кариерен път, по който един студент може да поеме. В днешно време, често се случва да не е толкова важно какво знае човек,а кого познава, което само по себе си говори много за това колко важни са комуникативните умения всъщност при изграждането на нови запознанства и репутация на отзивчива и надеждна личност. В Open Institute ще научите повече за значимостта на нетуъркинга като социално умение заедно с начините по които можете да изградите или надградите комуникативните си умения.