Коучинг


Придобил популярност през последните години, коучингът е все по-често срещан процес на обучение. Основната цел на коучинга е да помогне на хората да намерят подходящ начин за постигане на личните им цели. Често срещано явление у студентите е липсата на ясно изразени цели свързани с образованието, кариерата или личностното им развитие, което от своя страна води до понижена самоорганизация и невъзможност за взимане на адекватни действия за успешното осъществяване на различни цели. Open Institute осъзнава колко важни са тези аспекти от живота на бъдещите и настоящи студенти, което е и причината за появата на подобни коучинг сесии в сферата на образованието, менажирането и кариерното развитие.  Всяка една от тях се стреми да помогне на студентите с развиването и създаването на лични умения и перспективи с оглед на добре планирано и организирано бъдеще с ясно изразени индивидуални цели. Важно е да се отбележи, че този метод на обучение служи ефективно като средство за подбуждане на вдъхновение и изграждане на увереност у подложилите се на него учацстиници, тъй като използваните в коучинга похвати се основават на точни и ясни инструкции за изграждането на стратегия,която би помогнала за постигането на всякакъв вид цели. Коучинг семинарите в Open Institute са специално разработени по начин, който позволява инидвидуално отношение към всеки студент. Взимайки под винмание характера на всеки студент по отделно, допринася за по-лесното изграждане на различни способности като креативност, интуитивност, и любопитност относно техните бъдещи цели. В допълнение към всичко това, всички коучинг семинари се провеждат от добре обучени коучинг треньори, които работят индивидуално с всеки един студент с цел да ги съблюдават и да им помагат с личностното им развитие и прогрес.