Конференции


Научните конференции са чудесен начин за учените да презентират и дискутират текущи научноизследователски резултати – независимо дали са от докторска теза,
хабилитационен трактат или рецензиран доклад. Съответно, освен възможностите за публикуване, научните конференции и симпозиуми са жизненоважен метод за комуникация в научните среди.

Когато учен или някой, който се интересува от научно изследване, се регистрира за участие в научна конференция, ще бъде приканен да обобщи най-новите си научноизследователски резултати във формат на научен доклад и да ги приложи. В повечето случаи тези доклади се подлагат на рецензия. Като допълнение, авторът на доклада ще бъде помолен да подготви резюме и постер, за да презентира своите открития по компактен начин. Резюмето на говорителя ще бъде публикувано предварително в програмата на конференцията. По време на конференцията ученият ще презентира своите открития под формата на кратка презентация, която обикновено е с продължителност до тридесет минути и включва постера, както и PowerPoint презентация. Постерите на всички участници в конференцията могат да бъдат презентирани след приключването на конференцията в сесия, където учените отговарят на въпроси от участниците като част от дискусия. Такива сесии могат да се проведат както в конвенционална конференция, така и дигитално. След завършека на конференцията всички доклади ще бъдат публикувани в конферентна процедура.

Конференциите служат като ценен канал за обмяна на информация между изследователи и значимостта им е безспорна: те предоставят възможността за среща с хора, обмен и разработване на идеи, изграждане на колаборации, събиране на предложения по работата и вдъхновение. Такива конференции могат да се проведат в различни форми и формати. В Open Institute, като допълнение към онлайн конференциите, има и присъствени такива. Те са организирани по такъв начин, че всеки участник да има възможността да се изкаже, да презентира откритията си и да обсъди съответните резултати заедно с научните си колеги. В основата си, научните конференции в Open Institute са перфектното място за срещане на учени и експерти от целия свят, научаване на нови гледни точки и обогатяване на списъка с контакти.

За актуални конференции, за които заинтересовани студенти и учени могат да се регистрират, проверете календара със събития.