Партьори


Добрите партньорства подсилват позицията на всички участници. Затова партньорството на Open Institute с различни университети създава печеливша ситуация: От една страна, студентите в Open Institute имат възможността да придобият академична диплома от партниращ университет с бакалавърска, магистърска или докторска степен. От друга страна, студентите от партниращите университети могат да използват обширните ресурси в Open Institute. Още повече, мостът между научноизследователска или образователна институция и компании също подсигурява обмена на знания в бизнес практиката, позволявайки на компаниите достъп до ресурси, за да повишат стойността на човешкия капитал, да оптимизират процесите по създаване на стойност, да увеличат продажбите, както и да гарантират конкурентоспособност, едновременно минимизирайки риска.