Акредитация


Open Institute е акредитиран от Collegium Humanum - Варшавски университет по мениджмънт, като академичен партньор и образователен център.