Декларация за поверителност


Обща информация

Настоящата Декларация за поверителност има за цел да информира ползвателя на този сайт относно начина, обхвата и целите на събирането и използването на лични данни от администратора на сайта Опън Институт ЕООД.

Администраторът на сайта подхожда много сериозно и третира личните данни на потребителите поверително и в съответствие със законовите предписания. Тъй като въз основа на използваните нови технологии и постоянното усъвършенстване на този сайт може да се наложи и изменение на настоящата декларация за поверителност, ние препоръчваме на всички потребители да препрочитат редовно тази декларация за поверителност.

Обръща се внимание на това, че сигурността на преноса на данни в Интернет също не е напълно гарантирана. За да се повиши нивото на сигурност, администраторът на сайта е инсталирал SSL сертификат, който може да идентифицира потребителите в адресния ред на браузъра с помощта на префикса „https://“ и блокиращия символ. При активиране на SSL системата за кодиране по правило изпратените на администратора на сайта данни не могат да се четат от трети страни. Трябва да имате, обаче, предвид, че не е възможно да се обезпечи цялостна защита на данните от достъп на други лица.

Определенията на използваните понятия, като например “лични данни” или “обработване”, са посочени в чл. 4 на Общия регламент относно защитата на личните данни.

 

Данни за достъп

Въз основа на законен интерес съгласно член 6, ал. 1, буква от Общия регламент относно защитата на личните данни администраторът на този сайт събира данните за посещенията на сайта и ги съхранява като лог файлове на сървъра на сайта. По този начин се протоколират следните данни: 

  • Посетен сайт

  • Час към момента на посещението

  • Количество на изпратените данни в байтове

  • Източник или линк, от който потребителят е достигнал до сайта

  • Използван браузър

  • Използвана операционна система

  • Използван IP адрес

Лог файловете на сървъра се съхраняват максимално седем дни, след което се изтриват. Съхраняването на данни се осъществява по съображения за сигурност, за да могат, например, да се установят случаи на злоупотреби. Ако трябва да се събират данни като основание за доказателство, те не се изтриват до окончателното решаване на случая.

 

Измерване на активността на посетителите и бисквитки

Настоящият сайт използва бисквитки за псевдомизирано измерване на активността на посетителите, които се прехвърлят към браузъра на потребителя или от сървъра на администратора на сайта, или от сървър на трета страна. Бисквитките представляват малки файлове, които се съхраняват на компютъра на потребителя. Браузърът на потребителя използва тези данни. Използването на бисквитки допринася за удобството на използване и сигурността на този сайт.


 

Ако потребителят не е съгласен да се съхраняват бисквитки за измерване на активността на посетителите на неговото устройство, той има право да откаже използването на бисквитки тук:
 

Настоящият сайт използва бисквитки за псевдомизирано измерване на активността на посетителите, които се прехвърлят към браузъра на потребителя или от сървъра на администратора на сайта, или от сървър на трета страна. Бисквитките представляват малки файлове, които се съхраняват на компютъра на потребителя. Браузърът на потребителя използва тези данни. Използването на бисквитки допринася за удобството на използване и сигурността на този сайт.
 

Събиране и обработване на лични данни

Администраторът на сайта има право да продължи да събира, използва и предоставя лични данни на потребителите, ако това се допуска по закон или ако потребителят е дал съгласието си за събирането на данни.

Под лични данни се разбират всички данни, които служат за идентифициране и обратно проследяване на потребителя като лице, напр. името, имейл адреса или телефонния номер на потребителя.

Настоящият сайт може да се посещава и без да се събират лични данни за потребителя. За подобряването на предлаганите от нас онлайн услуги ние въпреки това съхраняваме анонимно данните за достъп на потребителя на този сайт. Към тези данни за достъп спадат изискания от потребителя файл или името на използвания от потребителя Интернет доставчик. Тъй като тези данни се анонимизират, не е възможно да се правят заключения за дадено лице.

Освен това ние обработваме лични данни на потребителя които той е попълнил във формуляра за контакт. Към тях спадат фамилия, собствено име, име на фирма, имейл адрес и телефонен номер на потребителя, който установява контакт. Обработваме така също и всички онези данни, които потребителят е изпратил във формуляра за съобщения.

Обработваме и лични данни, които са регистрирани в рамките на дадена процедура по кандидатстване за работа на сайта и са изпратени до администратора на сайта. Към тях спадат име, презиме и фамилия, както и данни относно страната на постоянно местожителство. Обработваме така също и всички онези данни, които потребителят е изпратил на администратора на сайта по електронен път чрез качени файлове (мотивационно писмо и автобиография).

Всички лични данни се обработват само с предварителното съгласие на съответния потребител, при спазване на действащите разпоредби за защита на личните данни. Обработването на личните данни се осъществява изключително въз основа на законния интерес, за изпълнение на услугите и за оптимизиране на предлаганите онлайн услуги на администратора на сайта.
 

Работа с данни за контакт

Администраторът на сайта има право да продължи да събира, използва и предоставя лични данни на потребителите, ако това се допуска по закон или ако потребителят е дал съгласието си за събирането на данни.


 

Google Analytics

Този сайт използва услугата „Google Analytics“, която се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, въз основа на законния интерес на администратора на сайта, с цел оптимизация и анализ на предлаганите услуги по смисъла на член 6, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните. Услугата „Google Analytics“ използва текстови файлове, напр. бисквитки, които се съхраняват на компютъра на потребителя. Събраните чрез бисквитките данни по правило се изпращат на сървър на Google в САЩ и там се запаметяват.

Google Inc. Работи в съответствие с европейското право, отнасящо се до защитата на личните данни, и е сертифицирана в съответствие със споразумението Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

На този сайт е активирано анонимизиране на IP адресите. В рамките на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, както и в останалите страни по споразумението, IP адресът на потребителя се скъсява. Само в единични случаи IP адресът се прехвърля първоначално нескъсен в САЩ към сървър на Google и там се скъсява. Това скъсяване прави невъзможно свързването на IP адреса с личността на потребителя. Изпратеният от браузъра IP адрес на потребителя не се комбинира с други, съхранени от Google данни.

Администраторът на сайта сключва споразумение за обработване на данни с компанията Google Inc., в рамките на което с помощта на събраната информация тя прави анализ на използването на сайта и на активността при използването му, като предоставя услуги, свързани с използването на интернет.

Събираните от Google по възложение на администратора на сайта данни се използват, за да се направи оценка на използването на сайта от отделните потребители, както и за изготвянето на отчети за активността при използването на сайта или за подобряването на предлаганите онлайн услуги.

Освен това, чрез плъгин за браузър потребителят може да предотврати изпращането на събраните чрез бисквитките данни (включително на Вашия IP адрес) на Google Inc. , както и използването на същите от Google Inc. Следният линк ще Ви отведе към съответния плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

С помощта на следващите линкове можете да извикате допълнителна информация относно използването на данни от Google Inc.:
 

 

Използване на плъгини за социални мрежи

 

Общи указания

Плъгините за споделяне в социалните медии обикновено водят до това, че всеки посетител на дадена страница се регистрира незабавно от тези услуги с неговия IP адрес и се протоколира по-нататъшното му поведение по отношение на браузъра. Това може да се случи дори и без да задействате бутона.

За да се предотврати това, операторът на сайта използва метода Shariff. По този начин бутоните за споделяне в социалните мрежи установяват директна връзка между потребителя и социалната мрежа, едва когато той кликне върху съответния бутон за споделяне (Share). Ако потребителят е вече регистриран в дадена социална мрежа, влизането във Facebook и Google+ става без отварянето на нов прозорец. За влизането в Twitter се появява изскачащ прозорец, в който може да се редактира текстът на туита. По този начин потребителите могат да публикуват наше съдържание в социалните мрежи, без да могат да изготвят пълни профили на сърфиране. Методът Shariff се използва вече от много сайтове за защита на техните потребители.
 

Facebook

На своя сайт администраторът използва плъгин на социалната мрежа Facebook на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Използването на метода Shariff, обаче, позволява на Facebook да идентифицира IP адреса на потребителя и всяко посещение на интернет страницата на администратора едва след като потребителят е задействал Facebook бутона. Ако потребителят задейства плъгина, докато е в профила си във Facebook, Facebook може да свърже използваното от потребителя съдържание с неговия потребителски профил. В този случай администраторът на сайта няма достъп, респективно какъвто и да било контрол по отношение на евентуално събиране и обработване на потребителските данни от Facebook. Потребителят може да предотврати събирането и обработването на потребителските данни като излезе непосредствено от своя потребителски профил.

По-подробна информация ще намерите в Декларацията за поверителност на Facebook на адрес: http://de-de.facebook.com/policy.php Освен това относно принципното използване на бисквитки и тяхното деактивиране администраторът на сайта насочва към общото описание в настоящата Декларация за поверителност.
 

Google+

На своя сайт администраторът използва плъгин на социалната мрежа на Google+ на компанията Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Използването на метода Shariff, обаче, позволява на Google+ да идентифицира IP адреса на потребителя и всяко посещение на интернет страницата на администратора едва след като потребителят е задействал бутона на Google+. Ако потребителят задейства плъгина, докато е в профила си в Google+, Google+ може да свърже използваното от потребителя съдържание с неговия потребителски профил. В този случай администраторът на сайта няма достъп, респективно какъвто и да било контрол по отношение на евентуално събиране и обработване на потребителските данни от Google+. Потребителят може да предотврати събирането и обработването на потребителските данни като излезе непосредствено от своя потребителски профил.

По-подробна информация ще намерите в Декларацията за поверителност на Google+ на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Освен това относно принципното използване на бисквитки и тяхното деактивиране администраторът на сайта насочва към общото описание в настоящата Декларация за поверителност.
 

Twitter

На своя сайт администраторът използва плъгин на социалната мрежа Twitter на компанията Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Използването на метода Shariff, обаче, позволява на Twitter да идентифицира IP адреса на потребителя и всяко посещение на интернет страницата на администратора едва след като потребителят е задействал бутона на Twitter. Ако потребителят задейства плъгина, докато е в профила си в Twitter, Twitter може да свърже използваното от потребителя съдържание с неговия потребителски профил. В този случай администраторът на сайта няма достъп, респективно какъвто и да било контрол по отношение на евентуално събиране и обработване на потребителските данни от Twitter. Потребителят може да предотврати събирането и обработването на потребителските данни като излезе непосредствено от своя потребителски профил.

По-подробна информация ще намерите в декларацията за поверителност на Twitter на адрес: https://twitter.com/privacy?lang=de Освен това относно принципното използване на бисквитки и тяхното деактивиране администраторът на сайта насочва към общото описание в настоящата Декларация за поверителност.
 

LinkedIn

На своя сайт администраторът използва плъгин на социалната мрежа LinkedIn на компанията LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Използването на метода Shariff, обаче, позволява на LinkedIn да идентифицира IP адреса на потребителя и всяко посещение на интернет страницата на администратора едва след като потребителят е задействал бутона на LinkedIn. Ако потребителят задейства плъгина, докато е в профила си в LinkedIn, LinkedIn може да свърже използваното от потребителя съдържание с неговия потребителски профил. В този случай администраторът на сайта няма достъп, респективно какъвто и да било контрол по отношение на евентуално събиране и обработване на потребителските данни от LinkedIn. Потребителят може да предотврати събирането и обработването на потребителските данни като излезе непосредствено от своя потребителски профил.

По-подробна информация ще намерите в декларацията за поверителност на LinkedIn на адрес: https://www.linkedin.com/company/33229335/admin/updates/ Освен това относно принципното използване на бисквитки и тяхното деактивиране администраторът на сайта насочва към общото описание в настоящата Декларация за поверителност.
 

YouTube

На своя сайт администраторът използва плъгин на социалната мрежа YouTube на компанията YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Използването на метода Shariff, обаче, позволява на YouTube да идентифицира IP адреса на потребителя и всяко посещение на интернет страницата на администратора едва след като потребителят е задействал бутона на YouTube. Ако потребителят задейства плъгина, докато е в профила си в YouTube, YouTube може да свърже използваното от потребителя съдържание с неговия потребителски профил. В този случай администраторът на сайта няма достъп, респективно какъвто и да било контрол по отношение на евентуално събиране и обработване на потребителските данни от YouTube. Потребителят може да предотврати събирането и обработването на потребителските данни като излезе непосредствено от своя потребителски профил.

По-подробна информация ще намерите в декларацията за поверителност на YouTube на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Освен това относно принципното използване на бисквитки и тяхното деактивиране администраторът на сайта насочва към общото описание в настоящата Декларация за поверителност. 

 

Права на потребителя

Всеки потребител има право при поискване да получи безплатно информация относно съхраняваните негови лични данни. Всеки потребител има и правото на коригиране на неточни лични данни, както и на ограничаване на обработването или заличаване на негови лични данни. Ако е приложимо, потребителите имат право на преносимост на данните. Ако потребителите приемат, че техните лични данни се обработват неправомерно, то те имат право да подадат възражение до компетентния надзорен орган.
 

Заличаване на данни

Доколкото желанието на потребителите не е в противоречие с дадено законово задължение за съхранение на данни, то те имат правото на заличаване на техните лични данни. Съхраняваните от администратора на сайта данни се заличават тогава, когато, когато те не са вече необходими за предвидените цели и когато не се налага спазването на определени по закон срокове на съхранение. В случаите, когато не може да се извърши заличаване, тъй като данните са необходими за допустими по закон цели, се прилага ограничаване на обработването на данните. В този случай данните се блокират и не се обработват за други цели.
 

Право на възражение

Потребителите на този сайт могат да упражнят своето право на възражение и да възразят по всяко време срещу обработването на техните лични данни.

Ако потребителите желаят коригиране, блокиране, заличаване или информация относно съхраняването за тях лични данни или имат въпроси относно събирането или обработването на техни лични данни или желаят да оттеглят дадени от тях съгласия, за контакт може да се използва посочения по-долу имейл адрес: dataprotection@onsites.com
 

Отговорна инстанция за защитата на личните данни

Отговорната инстанция за защитата на личните данни на този сайт е
Опън Институт ЕООД 
Албатрос Конмплекс, етаж 1, офис 1
Св. Св. Константин & Елена 
9006 Варна
България
Управител: Д-р Матиас Кунце